Konferencija Europola u Sofiji

 In Mediji

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić sudjelovao na sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola.

Skup je okupio više od 200 sudionika u cilju razmjene mišljenja o dosadašnjoj i budućoj suradnji Europola s državama zapadnog Balkana, Europolovim višegodišnjim ciljevima za razdoblje 2019.-2021., Vanjskoj strategiji Europola za razdoblje 2017.-2020., aktivnostima Europola u pogledu suzbijanja ilegalnog sadržaja na internetu i poboljšanja sigurnosti u kibernetičkom prostoru te doprinosu Europola borbi protiv terorizma i sprječavanju organiziranog kriminala.

Više na stranicama Sabora

Nedavni postovi