Pozitiva je nevladina udruga osnovana s ciljem demokratskog razvoja slobodnog društva.

Ciljevi Pozitive su:

  • afirmacija i proaktivno djelovanje na stvaranju prostora političke slobode, kulture dijaloga, uz punu slobodu govora bez ograničavanja sloboda drugih
  • borba za potpunu socijalnu ravnopravnost, jednakost, solidarnost, proklamirana ljudska prava i slobode te rodnu ravnopravnost
  • promicanje načela i vrijednosti poštivanja čovjeka, njegova dostojanstva, prava i sloboda, neovisno o njegovom svjetonazoru, vjerskoj i etničkoj pripadnosti, dobi, spolu, spolnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom statusu
  • istovremena promocija vjerskih sloboda i sekularnosti države
  • afirmacija antifašizma kao civilizacijske tekovine suvremenog svijeta
  • jačanje svijesti o dostojanstvu rada, socijalnoj pravičnosti i solidarnosti, redefiniranju uloge radništva i borbe protiv nepravilnosti prekarnog rada
  • rad na edukaciji članova udruge i građana s ciljem jačanja i širenja svijesti o važnosti socijalne osjetljivosti u modernom društvu
  • osvješćivanje o problematici i potrebi suzbijanja političke korupcije
  • rad i poticanje definiranja razvojnih strategija društva na ključnim područjima kao i definiranju javnih politika i njihovom praćenju.

SLOBODA DRUGOG ČOVJEKA JE I MOJA SLOBODA!