Statut propisuje ciljeve i način djelovanja, odnosno društvenu organizaciju Udruge. Uz temeljne odredbe uređuje pitanja članstva, ustrojstva, načine organiziranja kao i pitanja vezana uz financiranje i sredstva za rad Udruge Pozitiva.

STATUT UDRUGE ZA RAZVOJ SLOBODNOG DRUŠTVA- POZITIVA