Način i područje djelovanja utvrđuje se na tijelima Udruge: Skupština, Predsjednik, Izvršni direktor, Upravni odbor i Sud časti.

 

PREDSJEDNIK

Ranko Ostojić

UPRAVNI ODBOR
Adriano Friganović
Dalibor Dvorny
Goran Jurić
Gorenka Bulj
Ivo Anić
Jozefina Birindžić
Manuela Vukelić- Vlajsović
Miroslav Trninić
Ruti- Hedviga Karlović
Stanislava Svorcan
Tanja Đaković
Vjekoslav Rakamari

SUD ČASTI

Andrea Rain
Anton Vidas
Sanja Čanković
Siniša Panjević
Vesna Podlipec

Kontaktirajte nas