Udruga Pozitiva- PRIOPĆENJE

 In Mediji

Izjava ministra zdravstva kako će u pripremu novoga Zakona o pobačaju biti uključena i Katolička crkva te kako se novim zakonom želi zaštititi začeto dijete i majku kako bi se majke što manje odlučivale na pobačaj, ali bez zabrane pobačaja,izazvala je burne reakcije.

Nije poznato u kojoj je fazi donošenje prijedloga zakona, koja je radna skupina i tko je sve uključen u proces pripreme i izrade novoga zakona.

Treba podsjetiti i na preporuke UN-ova Odbora za praćenje provedbe Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) gdje jasno stoji da država mora poduzeti mjere, uključujući i one zakonodavne kako bi spriječila nazadovanje u području pristupa žena spolnom i reproduktivnom zdravlju, pristupa slobodnom pobačaju i kontracepcijskim sredstvima kao i spolnom odgoju. Također, država je obvezna prema Konvenciji spriječiti da sociokulturni stavovi, uključujući i one vjerskog podrijetla budu prepreka potpunom ostvarivanju prava žena.

Nadalje, Ustavni sud je u ožujku prošle godine odbio zahtjev za zabranom prava žene na pobačaj (predlagatelj udruga U ime obitelji) i naložio Saboru da u roku dvije godine donese novi zakon. U obrazloženju odluke istaknuto je da međunarodno pravo štiti život, no kako nije definirano kada počinje život te kako to pitanje nije u nadležnosti Ustavnog suda nego zakonodavca. I tada Ustavni sud se pozvao na zakonodavstva većine europskih zemalja, osim Malte i Andore, koje pod različitim okolnostima i uvjetima omogućuju prekid trudnoće na zahtjev trudnice, odnosno majke.

Sve navedeno može se iščitati iz priopćenja Ženske mreže i Platforme za ženska reproduktivna prava, stručnjakinja iz područja zaštite ljudskih prava žena koje naglašavaju kako u radnoj skupini za izradu nacrta prijedloga zakona ‘ne smije biti mjesta za instituciju koja ne samo da nema stručnosti, već se i otvoreno zalaže protiv prava na pobačaj. Podsjećamo ministra da je to samostalna i slobodna odluka žene i da nitko, pa ni obitelj ni crkva ne smiju u tome biti iznad žene i njezine slobode i prava.’

Udruga Pozitiva odbacuje neprimjerene izjave ministra zdravlja Milana Kujundžića te potaknuti istima organizirat ćemo tribinu upravo na tu temu na kojoj apeliramo pravo žene na slobodu izbora bez uplitanja vjerskih institucija.

Ranko Ostojić,
predsjednik Udruge Pozitiva

Nedavni postovi