Priopćenje- Ravnatelji i reforma obrazovanja

 In Mediji

Ravnatelji i reforma obrazovanja

Jučer je objavljena vijest kako je ministrica znanosti i obrazovanja poslala naputak u škole i učeničke domove o primjeni odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima u postupcima izbora i imenovanja ravnatelja škola i učeničkih domova.

Uputa je protuzakonita.
Naime, čl. 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj kaže :
„Javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima prilikom zapošljavanja temeljem javnog natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način obvezne su prilikom tog zapošljavanja dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom…“ a u uputi se navodi kako prednost a priori, bez obzira na uvjete, prilikom zapošljavanja nezaposleni branitelji i članovi njihovih obitelji.
Štoviše, kako upućuje ministrica, druge ne bi ni trebalo uzimati u obzir.

Važno je, ponovo u ovom trenutku, skrenuti pažnju i naglasiti koliko je velika uloga odgojno obrazovnih radnika u razvoju jedne zemlje, a to se naročito odnosi na ravnatelje škola.

Uloga ravnatelja snažno određuje kvalitetu škole. Stoga je vrlo važno posvetiti posebnu pažnju profesionalizaciji ravnateljskog zanimanja jer velik je raspon zadaća i odgovornosti ravnatelja, visoka su i očekivanja, što njihov posao čini iznimno zahtjevnim.

Kandidat za ravnatelja mora predstaviti jasnu razvojnu viziju škole, mora biti sposoban vođe tima, znati raditi s ljudima, graditi međusobno povjerenje, biti sposoban osigurati uvjete za kvalitetno poučavanje, mora jačati unutarnje kadrovske kapacitete škole te temeljem toga koristiti prednosti autonomije koju školska ustanova posjeduje. Između ostalog mora znati kvalitetno koordinirati osmišljavanje i provođenje školskog kurikuluma u kojem se odražavaju sve posebnosti koje neka škola posjeduje. Takvi kandidati, kvalitetno obrazovani i pripremljeni za taj posao, trebali bi imati prednost prilikom zapošljavanja na ravnateljskom mjestu.

S tim u vezi, po donošenju Strategije obrazovanja 2014. godine poduzet je niz aktivnosti koje su trebale doprinijeti osiguravanju kvalitete rada ravnatelja. Iako još uvijek spadamo u rijetke europske zemlje koje neosposobljenim ravnateljima povjeravaju vođenje odgojno obrazovnih ustanova, godine 2015. započet je projekt razvoja standarda kvalifikacija i standarda zanimanja ravnatelja. Prijedlozi su sastavljeni i predani ministrima koji su se nakon toga u vrlo kratkom vremenu izmjenjivali u resoru obrazovanja. Nažalost, iako tako nije predviđeno, ove 2018. godine ravnatelji se i dalje ne osposobljavaju za preuzimanje rukovodeće uloge u školama, a nije razvijen niti sustav provođenja kvalitetne selekcije potencijalnih kandidata za zapošljavanje na mjestu ravnatelja.

Ovom uputom koju je ministrica Divjak poslala školama i učeničkim domovima učinjeno je upravo suprotno, čime je još jednom reforma obrazovanja okrenuta u potpuno obrnutom smjeru od onoga kako je zamišljena. Trebala je biti cjelovita, temeljita, postupna i koordinirana u svim svojim dijelovima. Uloga učitelja i ravnatelja u toj reformi trebala je biti najvažnija.

Ministrica Divjak pokazuje potpuno nerazumijevanje cjelovitosti sustava kojim bi trebala upravljati i važnosti svakog njegovog dijela.

Umjesto da se ravnatelji obrazuju i licenciraju, uvodi se još jedan kriterij kojim se omogućuje negativna selekcija, umjesto da se dodatnim kriterijima utvrđuje pedagoška i poslovodna kompetentnost kandidata, ovom uputom provodi se diskriminacija temeljem potvrde o statusu branitelja iz domovinskog rata.

I sve to ne bi imalo toliku težinu da direktne posljedice neće osjetiti najmlađi žitelji ove zemlje, generacije od koji očekujemo da postupaju pametnije nego što smo to mi činili.

Ovim naputkom krše se prava zaposlenih u sustavu, onemogućuje se provođenje Zakona o odgoju i obrazovanju jer se na prvo mjesto nameće Zakon o braniteljima.

Zaključno, radi se o smišljenoj političkoj odluci koja je vidljivo šokirala javnost a navedeni naputak ministrice Divjak dovodi u pitanje daljnji rad i sustav upravljanja škola i đačkih domova.

„Povucite naputak“…nakon toga najbolje da se i „sami povučete“

 

Udruga Pozitiva

Nedavni postovi